Gå til forsiden

Oppdragsgiver 

 

Oppdrag

     
Bergen Kommune/Universitetet i Bergen   Nordiske TV Dager 2000-2002.
Bergen Media By    Mediefestivalen 2003/Gullruten 2003. Nordisk. 
Bergen Media By    Nordiske TV Dager 2004/Gullruten 2004.  
Haukeland Sykehus   8th European Forum 2003. Internasjonal.
Haukeland Sykehus   Sixth Nordic Conference for University Hospitals and Faculty Deans. Internasjonal. 
Helsedepartementet   

400 års Jubileum, Helsevesenet 2003. Internasjonal. 

Norsk Cardiologisk Selskap    Høstmøte i Ekkokardiografi 2001-2004. Nordisk. 
Norsk Hypertensjonsforening   Kurs om hypertensjon 2004.
Scandinavian Association for Thoracic Surgery    54th Annual Meeting of SATS and the 25th Annual Meeting of SCANSECT 2005. Nordisk. 
Scandinavian Association of Urology    Scandinavian Association of Urology 24th Congress 2003.
Universitetet i Bergen / Universitetet i Oslo    Kulturseminar 2000-2004.
Universitetet i Bergen    Computer Support for collaborative learning CSCL 2003. Internasjonal. 
Universitetet i Bergen    Assessment 2004. Internasjonal. 
Universitetet i Bergen, Bjerknes Senter    Bjerknes Centenary 2004. Internasjonal.
Vestfold Sentralsykehus    Nordisk Hjerterehabiliteringskongress 2005 
Vestnorsk Cardiologisk Selskap    Cardiologisk Vårmøte, 2000, 2003, 2004, 2005. Nordisk. 
Working Group for Interventional Cardiology    Nordic Meeting 2002. 
World Metrological Organization/University of Bergen    Intergovernmental Oceanographic Commission Conference. Internasjonal. 
Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2006 produkt